2:23
1 USD - 23,93 Kč
1 EUR - 27,02 Kč
28
Srpen 2016
Neděle

Kultura & Umění v Praze

Prahu vnímáme jako nepřehlédnutelné centrum evropské kultury. Navštivte s námi výstavní síně a útulné galerie tradičního malířství i moderního umění, kláštery vystavující středověké fresky, specializovaná muzea i starobylé paláce vystavující sochy, grafiky a obrazy z Čech i zahraničí, malé divadelní scény i velkolepá představení v americkém stylu, divadelní hry známých dramatiků, koncerty i světoznámé opery v srdci Prahy.

 • ARTINBOX

  ARTINBOX

  Nekompromisně vysoká kvalita vystavených uměleckých děl, individuální přístup k zákazníkům - nejen sběratelům - a v neposlední míře i nenadsazené ceny, to jsou charakteristiky Galerie V Kisně - Gallery in the Box

 • Atrium na Žižkově

  Atrium na Žižkově

  KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

 • Bílkova vila

  Bílkova vila

  Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů.

 • BOHEMIA TICKET

  BOHEMIA TICKET

  Bohemia Ticket se od svého vzniku v roce 1991 specializuje jako první firma v České republice na předprodej vstupenek na kulturní produkce prostřednictvím počítačové sítě. Bohemia Ticket poskytuje i komplexní služby v oblasti kulturní turistiky....

 • CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

  CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

  Centrum současného umění DOX v Praze je nezávislou mezioborovou platformou pro současné české a mezinárodní umění, architekturu a design.

 • DinoPark Praha

  DinoPark Praha

  DinoPark Harfa – unikátní výprava do druhohor!

 • DIVADLO ARCHA

  DIVADLO ARCHA

  DIVADLO ARCHA je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. DIVADLO ARCHA je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. DIVADLO ARCHA nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří...

 • DIVADLO METRO

  DIVADLO METRO

  Vzhledem ke své vynikající poloze v centru Prahy a variabilnímu interiéru, divadlo nabízí prostor k řadě zajímavých akcí.

 • Dům Františka Bílka v Chýnově

  Dům Františka Bílka v Chýnově

  Bílkův dům v Chýnově byl postaven podle umělcových návrhů v roce 1898 a v jeho koncepci hrála prvořadou úlohu potřeba prostorného světlého ateliéru.

 • Dům U Kamenného zvonu

  Dům U Kamenného zvonu

  Podle posledních stavebně historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení.

 • Dům U Zlatého prstenu

  Dům U Zlatého prstenu

  Současná složitá dispozice domu U Zlatého prstenu vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů.

 • GALERIE GREISEN

  GALERIE GREISEN

  Provoz galerie se stálou prodejní výstavou uměleckých fotografií a výtvarného umění. Pořádání aukcí uměleckých děl na internetu.

 • GALERIE HAVELKA

  GALERIE HAVELKA

  Galerie Havelka pořádá již od roku 2005 autorské výstavy současného českého výtvarného umění. Programově se zaměřuje na prezentaci malby, grafiky a skla. Představuje především umělce střední generace, převážně absolventy vysokých...

 • GALERIE KODL

  GALERIE KODL

  Zakladatel rodinné sběratelské tradice ing. Jan Kodl se narodil 25. srpna 1855 v Březnici v rodině koudelníka a obchodníka s provazy. Studoval reálku v Příbrami a Písku, kde vynikal svým výjimečným nadáním v matematice a deskriptivě.

 • GALERIE LA FEMME

  GALERIE LA FEMME

  Galerie La Femme Cherchez La Femme neboli Za vším hledej ženu. Pravdivost tohoto úsloví dokazují obrazy, grafiky a sochy vystavené v maličké útulné galerii v centru Prahy, jež nese název „La Femme".

 • GALERIE MILLENNIUM

  GALERIE MILLENNIUM

  Galerie Millennium je zakládajícím členem Asociace galeristů České republiky, stálým vystavovatelem na přehlídce současného umění ART PRAGUE a účastníkem na mnoha expozicích moderního umění.

 • GALERIE PERON

  GALERIE PERON

  • aukce, výstavy a prodej českého výtvarného umění • a designu především druhé poloviny 20. století • vývoz, odborné expertizy a restaurování • uměleckých děl • prostory renesančního domu v historickém centru

 • GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

  GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

  Galerie byla pojmenována po známém pražském naivním malíři Robertu Guttmannovi, jehož výstavou svoji činnost zahájila. Bude tak připomínat jeho jméno současné generaci a svým zaměřením pomáhat mladým umělcům v hledání originálního a...

 • GALERIE RUDOLFINUM

  GALERIE RUDOLFINUM

  Galerie Rudolfinum je státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky.

 • GH ART GALLERY

  GH ART GALLERY

  GH art Galerie byla založena v roce 2009 sourozenci Hrair Gharib a Mariam Gharibyan jako soukromá galerie. Nachází se v historickém centru Prahy.

 • HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

  HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

  Světová premiéra amerického muzikálu v říjnu 2008 v Hudebním divadle Karlín S CARMEN přichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, ve které nebudou chybět ani odvážná cirkusová čísla. Hvězdné obsazení a nádherná...

 • IMAGE THEATRE

  IMAGE THEATRE

  Někdy je těžké být na správném místě ve správnou dobu. Sedíte-li však v hledišti divadla IMAGE, pak se Vám to podařilo. Buďte vítáni.

 • INCHEBA EXPO PRAHA

  INCHEBA EXPO PRAHA

  Výstaviště Praha – Holešovice je mimořádně zajímavým výstavním areálem se značnou tradicí a atraktivním umístěním nedaleko centra města. Koná se zde ročně více než 50 výstavních akcí nejrůznějšího rázu a zaměření a to zhruba na...

 • KINO LUCERNA

  KINO LUCERNA

  Kino ve slavném Paláci Lucerna – legendární biograf v moderním hávu.

 • KLAUSOVÁ SYNAGOGA

  KLAUSOVÁ SYNAGOGA

  Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum".

 • KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

  KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

  Na světě je jen několik zábav, které přitahují člověka od dětství do stáří a které okouzlují lidi bez ohledu na povolání, vzdělání nebo osobní zaměření.

 • LATERNA MAGIKA

  LATERNA MAGIKA

  Laterny magiky začíná v roce 1958, kdy režisér Alfréd Radok spolu se scénografem Josefem Svobodou vytvořili pro Světovou výstavu v belgickém Bruselu a pro její československý pavilon představení, nazvané Laterna magika.

 • LORETA PRAHA

  LORETA PRAHA

  V Praze na Hradčanech se již více než 300 let nachází tento pozoruhodný areál sestávající z ambitů, kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou. Předcházející generace vybudovaly pražské poutní místo...

 • MAISELOVA SYNAGOGA

  MAISELOVA SYNAGOGA

  Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta.

 • MUSEUM KAMPA

  MUSEUM KAMPA

  Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových uchovává sbírku středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky a Otto Gutfreunda.

 • Muzeum Gastronomie

  Muzeum Gastronomie

  Muzea zabývající se historií gastronomie jsou novinkou a doposud jich po světě není mnoho.

 • MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

  MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

  Hlavní budova na Florenci je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky.

 • Muzeum Karla Zemana

  Muzeum Karla Zemana

  Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století.

 • MUZEUM STARÁ ČISTÍRNA

  MUZEUM STARÁ ČISTÍRNA

  Stará čistírna odpadních vod V Praze - Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 jako poslední článek systematické stokové sítě v Praze.

 • NÁRODNÍ DIVADLO

  NÁRODNÍ DIVADLO

  Dnešní podobu Národního divadla tvoří tři umělecké soubory - opera, balet a činohra - které střídavě vystupují v historické budově Národního divadla, ve Stavovském divadle a v Divadle Kolowrat. Všechny tři umělecké soubory vybírají svůj...

 • NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - KLÁŠTER sv. ANEŽKY ČESKÉ

  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - KLÁŠTER sv. ANEŽKY ČESKÉ

  Středověké umění v Čechách a Střední Evropě V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je od listopadu roku 2000 zpřístupněna...

 • NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - PALÁC KINSKÝCH

  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - PALÁC KINSKÝCH

  Palác Kinských byl postaven v letech 1755–1765 na místě parcel tří domů s raně středověkými základy.

 • NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

  Baroko v Čechách V nové stálé expozici je ve třech podlažích rekonstruovaného objektu paláce prezentováno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství vytvořených od konce 16. století do konce století...

 • NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - ŠTERNBERSKÝ PALÁC

  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - ŠTERNBERSKÝ PALÁC

  Evropské umění od antiky do závěru baroka Úvod do expozice náleží památkám z období antického Řecka a Říma. Sály prvního patra dále obsahují slavnou estenskou kolekci italského umění 14. - 16. století. Ta v sobě zahrnuje jak díla starších...

 • NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - VELETRŽNÍ PALÁC

  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - VELETRŽNÍ PALÁC

  Umění 20. a 21. století Stálá expozice umění 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Rozsáhlé výstavní sály...

 • NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD

  VYŠEHRAD - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem „Staré pověsti...

 • NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

  NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

  Národní technické muzeum v Praze bylo založeno již v roce 1908. Za dobu delší než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.

 • NEVIDITELNÁ VÝSTAVA PRAHA

  NEVIDITELNÁ VÝSTAVA PRAHA

  Když Tě vedou smysly...

 • NIKON PHOTO GALLERY

  NIKON PHOTO GALLERY

  Nikon Photo Gallery byla založena v červnu roku 2011 společností Czech Photo o. p. s. za podpory společnosti Nikon, která je i jejím výhradním partnerem.

 • NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

  NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

  Nová scéna je otevřeným prostorem pro moderní divadlo se širokým uměleckým portfoliem.

 • OBŘADNÍ SÍŇ

  OBŘADNÍ SÍŇ

  Budova bývalé obřadní síně a márnice při Starém židovském hřbitově byla zbudována v pseudorománském slohu v letech 1911 - 1912 podle návrhu architekta J. Gerstla.

 • ORIGINAL MUSIC THEATRE PRAGUE

  ORIGINAL MUSIC THEATRE PRAGUE

  Originální hudební divadlo Praha (OHDP) působí od roku 1991 a svou originalitou se může pochlubit hned v několika směrech: Uvádí vlastní komorní hudební představení v historických salónech a celé pojetí her, inspirovaných životem a pobyty...

 • PINKASOVA SYNAGOGA

  PINKASOVA SYNAGOGA

  Dnešní stavba je dílem rodiny Horoviců. V roce 1535 ji dal vystavět Aron Mešullam Horovic mezi svým domem U Erbů a pozemkem Starého židovského hřbitova.

 • ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

  Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase.

 • STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

  STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

  Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města.

 • STÁTNÍ OPERA

  STÁTNÍ OPERA

  Státní opera Praha sídlí v budově, která byla 5. 1. 1888 otevřena Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští jako pražská německá scéna. Pražští Němci hráli v 19. století ve Stavovském divadle střídavě s českým souborem. Touha po vlastním...

 • STRAHOVSKÁ KNIHOVNA

  STRAHOVSKÁ KNIHOVNA

  STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN KLÁŠTERNÍ KNIHOVNY Královská kanonie premonstrátů na Strahově, jehož je Strahovská knihovna nedílnou součástí, byla založena v r. 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem s podporou pražských biskupů Jana a Oty,...

 • WOW

  WOW

  Představení právě začíná a krásná hudba napsaná jedním z největších holywoodských skladatelů v podání filharmonického orchestru z Los Angeles Vás chytne za srdce a nepustí. Vítejte ve světě mořských panen, ve světě, v němž příroda...

 • Zámek Troja

  Zámek Troja

  Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná.